Sbor dobrovolných hasičů Třebonice

Neustálé nebezpečí v životě lidí odjakživa představovaly požáry. Jejich účinek byl znásoben především tím, že většina staveb byla ze dřeva a prevence proti požárům byla nedostatečná. To vedlo k radikálnímu řešení, jež spočívalo v zakládání Sborů dobrovolných hasičů.

 

V 90. letech minulého století se zrodila u občanů Třebonic myšlenka založit v obci hasičský sbor. Na ustanovující valné hromadě 21.června 1896 schválilo 25 zakládajících členů stanovy sboru.

Ty byly zapsány výnosem c. k. místodržitelským dne 15. 10. 1896. Na základě toho se sboru dostalo zemské subvence v částce 120 zlatých. V roce 1897 zakoupil sbor požární stříkačku, která byla vysvěcena u příležitosti poutě na Krtni.V roce1899 bylo zakoupeno nářadí v částce 60 zlatých.

 

Za 1. světové války došlo k odmlčení veškeré činnosti sboru. Mnoho mužů narukovalo na frontu a někteří se již domů nevrátili.

 

V poválečných letech byla zmotorizována stříkačka a k 30 letům trvání sboru předvedena na veřejném cvičení.

 

V roce 1935 se ke 40 letům trvání sboru konal v obci sjezd hasičské župy Podbělohorské.V letech okupace nebyly prováděny žádné zápisy pro složitou politickou situaci.

 

V roce 1945 získal náš sbor opuštěný automobil značky Opel Blitz, který naši členové společnými silami dali dohromady a tento automobil našemu sboru velmi dlouho sloužil.

 

V poválečných letech zaznamenal náš sbor velký rozmach. Z původního hasičského sboru vznikl jednotný Svaz požární ochrany. Od základů se změnily způsoby řízení i financování. Potřebné náklady hradil stát.

 

Naše organizace začala opět aktivně žít v 70 letech, kdy se začali zapojovat nejen muži, ale také ženy. Utvořily se i dětské kolektivy, které sbíraly zkušenosti v okrskových soutěžích.

 

V roce 1976 proběhl na louce u rybníka nultý ročník Memoriálu Josefa Holečka, který byl uspořádán na jeho počest.

V roce 1978 získal náš sbor od Státní pojišťovny požární automobil AVIA a převodem od tvaru hlavního města Prahy požární stříkačku PPS - 12.

V dalších letech naše činnost stoupá. Děti se zapojují do celostátní hry Plamen, muži do požárního sportu. I ženy tento sport láká a nebojácně se do něho pouští.

 

Ve volném čase společně odpracovali naši členové na veřejně prospěšných akcích stovky brigádnických hodin. Uspořádali jsme též četné kulturní akce.

 

V roce 1991 byl zaznamenán historický předěl i v názvu naší organizace. Po sjezdu požárníků došlo k reorganizaci a místo stávajícího názvu byl stanoven nový - Sbor dobrovolných hasičů. Zároveň byl v tomto roce uspořádán na počest našeho dlouholetého člena  první ročník memoriálu Vlastimila Nového v požárních útocích kategorie muži, ženy nad 35 let.

 

V následujících letech se velmi dobře rozvíjela naše práce na úseku represe. Ovšem bez inanční podpory MÚ JZM bychom to nezvládli. Ten nám zakoupil skříňovou AVII a ponorné čerpadlo MAXIMUM, které jsme už nejednou použili nejen při požárech,ale i při povodních.

 

V roce 1996 jsme oslavili 100. výročí založení sboru a vrhli se s chutí do další práce. Naše zásahová jednotka se účastní nejen teoretických školení, ale i praktických nácviků zásahů, jako je např. celopražské cvičení v objektu Barvy - laky v Hostivaři, či ve spolupráci s Prahou 13, objekty zasažené výbuchem plynu.

Dostáváme do užívání nákladní automobil LIAZ, pro který se nám ovšem nedaří postavit garáž. Od Úřadu městské části Praha 13 máme od roku 2000 v dočasném užívání sportovní hřiště a okolí rybníka.

Dosahujeme stále dobrých výsledků v požárním sportu. Naše ženy velice dobře reprezentují naši organizaci. Opět se jim v r. 1999 povedlo probojovat se až na Mistrovství České republiky V požárním sportu. Příklad by si z nich měli vzít muži, kterým se tolik nevede.

Sestavujeme nové družstvo dětí a začínáme znovu. Do tří let máme družstva dvě, včetně dětí ze sídliště, kde jsme provedli nábor na školách JZM a začínáme sbírat zkušenosti v soutěžích.

Výsledky se pomalu dostavují. Nejprve oblastní kola a po deseti letech opět celostátní kolo hry Plamen. Poprvé startujeme i za dorostence a hned se probojujeme do celostátního kola. Od roku 2001 se zapojují do soutěží i dorostenky.

 

K Memoriálu Vlastimila Nového přidáváme i Memoriál Milana Bubníka v požárním útoku pro kategorii muži,ženy do 35 let.

“str. 4 nahoře - kus textu chybí”  požárních útocích kategorie muži, ženy nad 35 let.

 

V roce 2001 jsme oslavili 105 let od našeho založení. Tomuto roku čítá náš sbor 138 členů.V následujících letech se práce našeho sboru velice rozvíjí. Naše zásahová jednotka se účastní nejen teoretických školení, ale i praktických nácviků zásahů jako je ve spolupráci s Prahou 13 námětové cvičení na stadion v Bronzové kde je stimulován pád letadla s výbuchem.

Další cvičení se koná v prostorách garáží přímo na radnici Prahy 13 kde hoří automobily. V roce 2002 postihly celé Čechy rozsáhlé povodně i naše zásahová jednotka byla povolána. Pomáhala při veliké vodě jak ve vnitřní Praze tak i na jejích okrajlch. Po opadu vody pak likvidovala následky. Po této celorepublikové tragédii následuje řada cvičení jako je voda 2005, kde se stavějí a bourají protipovodňové bariéry, či výcvik na člunech.

S přibývajícími hrozbami terorizmu je i cvičení podzim 2005 kde je stimulován teroristický útok v metru. I této akce se účastníme. V roce 2006 členové zásahové jednotky staví bariéry nanovo ted'už naostro protože je zde znovu voda.

 

Na sportovním poli se nám také vede. Jak už to dokázaly ženy v roce 1999 sedmým místem na Mistrovství ČR v požárním sportu v Havlíčkově Brodě.

Na tuto éru navazuje již mladší generace. Sestavují se nové týmy mužů a žen kteří nás velice dobře reprezentují jak už si můžete přečíst dál ve výsledcích.

 

Po šesti letech odmlky začínáme znova s dorostem. Jako první začínají chlapci a hned se jim daří se probojovat až na Mistrovství ČR v dorostu. Tak se jim daří všech pět let po sobě. Nejlepší výsledek dosahují v Praze a to sedmé místo. To už se zapojují i dívky a společně v roce 2005 reprezentují Prahu na Mistrovství ČR v dorostu v Plzni.

 

Sestavujeme nové družstvo dětí a začínáme znovu. Během tří let máme družstva dvě. Začínáme sbírat zkušenosti v soutěžích. Výsledky se pomalu dostavují. Nejprve oblastní kola a po deseti letech opět celostátní kolo hry Plamen. V roce 2005 se podaří rekonstrukce hřiště a to za veliké pomoci Městské části Prahy 13, Městského sdružení hasičů Praha, firmy Švestka a okolních sborů. V srpnu je slavnostně otevřeno a již v letošním roce pořádáme Memoriály Vlastimila Nového ‚Milana Bubníka a Josefa Holečka na novém. V tomto roce přibyl ještě jeden Memoriál Jany Dobiášové v běhu na 100m s překážkami. (Aktuální provozní řád hřiště naleznete ZDE.)

 

Naše činnost není jen zásahová a soutěžní. Pro děti pořádáme čarodějnice, Den Dětí a letos poprvé Drakiádu. Pro širokou veřejnost pak ještě Letní Třebonickém hry, volejbalový turnaj a společenské večery. V roce 2006 - ke 110 výročí založení sboru - má náš sbor 144 členů.

 

Naši činnost podporuje Úřad městské části Praha 13, ale i sponzoři, kterým děkujeme.

 

Zakládající výbor SDH Třebonice

Starosta Jan Holeček
Jednatel Josef Plesnivý
Pokladník Josef Kubr
Velitel Petr Baloun
Podvelitel Matěj Svoboda

 

Na naše výsledky ve sportu se podívejte ZDE.

červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MČ Praha 13